บรรพต พิจิตรกำเนิด, บรรณารักษ์, ชุนชวนคลิก, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, SDU, Suan Dusit University, นักสารสนเทศ, Chun, ChunChuanClick, Bunpod Pijitkamnerd, Metaverse, เมตาเวิร์ส, ไอทีง่ายๆ
Chun in Meta

ชุน .. ชวนคลิก

พื้นที่รวบรวมผลงาน และเผยแพร่ความรู้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เข้าถึงได้สะดวก และใช้งานง่าย ๆ .. เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความสุขในการทำงานกับไอที 

Follow Us!

© Copyright 2022 Bunpod P. - All Rights Reserved

Facebook Page Feed

Enter you Facebook Page URL in Block Parameters

Mobirise.com